SPILLREGLER
SPILLREGLER 5’er fotball:
Igangsetting av spill:
Ved avsluttet angrep setter keeper i gang spillet. Kast eller utspark over midtlinjen er ikke tillatt. Skjer dette dømmes det frispark til motstander fra midtsirkelen.
Pressone:
Når angripende lag har avsluttet og forsvarende lags keeper har ballen, skal angripende lag trekke seg tilbake til egen banehalvdel. Dersom angripere ikke etterkommer dette, dømmes frispark fra midtsirkel.

Ekstra spiller:
Ved ujevne kamper får laget som ligger under med 4 mål sette inn en ekstra utespiller. Når laget med ekstra spiller har redusert med et mål, tas ekstra spiller av banen.
Avstand fra mål skal være 6 meter ved straffespark. Frispark dømt innenfor målgård ved mindre forseelser, dømmes det frispark som tas utenfor målgård.
Mur stilles opp 5 meter fra ball.
•Lagene må ha drakter som skiller seg fra hverandre. Ved fargelikhet skal ”bortelaget” bytte drakt.
•Spilletid 1 x 18 min. Kampene startes og stoppes av speakeren.
•«Bortelaget» starter med ballen
•For øvrig spilles det etter regler i femmerfotball henhold til Oslo Fotballkrets reglement for barnefotball.
•Alle våre dommere har fått dommeroplæring, men noen av dommerne har nettopp begynt å dømme. Vi oppfordrer derfor trenere og foreldre til å vise forståelse om noe uforutsett skulle inntreffe
SPILLREGLER 7‘er fotball:
Igangsetting av spill:
I. Ved avsluttet angrep på mål som går over dødlinjen, setter keeper i gang spillet. Kast eller utspark over midtlinjen er ikke tillatt. Skjer dette dømmes det frispark til motstander fra midtsirkelen. Pressone oppstår fra 1/4 av banen.
II. Avsluttes angrep med redning fra keeper, som får kontroll på ballen er det tillatt med rask igangsetting ved utspark og utkast over midtlinjen. Pressone opphører.
•Lagene må ha drakter som skiller seg fra hverandre. Ved fargelikhet skal ”bortelaget” bytte drakt.
•Spilletid 1 x 18 min. Kampene startes og stoppes av speakeren.
•«Bortelaget» starter med ballen
•For øvrig spilles det etter regler i femmerfotball henhold til Oslo Fotballkrets reglement for barnefotball.
•Alle våre dommere har fått dommeroplæring, men noen av dommerne har nettopp begynt å dømme. Vi oppfordrer derfor trenere og foreldre til å vise forståelse om noe uforutsett skulle inntreffe